Metamorfní motýlí technika (masáž)

Metamorfika je jemná a uvolňující masáž reflexní zóny páteře na bodech na nohy-ruce-hlava, která odblokovává strachy, traumata. Poté proměňuje postoje a reakce člověka.


  • Aplikace MT uvolňuje životní energii zablokovanou stresem, strachy a traumaty. Dochází ke změnám na úrovni jemnohmotné, buněčné a po té v celém emocionálním, psychickém a fyzickém nastavení organizmu.

  • Člověk postupně proměňuje své postoje, reakce a životní vzorce, mažou se limitující programy. Dostává se do vnitřního souladu a ke svému plnému potenciálu zdraví, vitality, přirozenému uplatnění svých talentů.


  • Tuto metodu je možné aplikovat komukoliv, nemá žádné vedlejší účinky.

  • Účinky jsou znatelné již po 1. aplikaci MT.


Pojem METAMORFÓZA znamená doslova PŘEMĚNA.

Ta se vztahuje k životním vzorcům, které mají být přeměněny. Tak jako se housenka se změní v motýla, v člověku se plně rozvinou dosud skryté schopnosti. Proto je motýl symbolem metamorfózy.


  • Metoda svým přístupem rozvíjí vědomí, odstraňuje negativní duševní struktury a životní vzorce, které se vytvořily během devíti měsíců (v tzv. prenatálním období), kdy embryo vyrůstalo v matčině těle. Jedná se ovšem o takové životní vzorce, které, vytvořené díky zkušenosti v matčině těle, se v rodině předávají dále. Vzorce se mohou ovšem přenést na dítě jak z matčiny, tak i z otcovy strany. Brání plnému rozvoji a harmonickému toku energie, kterou má člověk k dispozici.


Aplikace terapie MT trvá 60 minut + úvodní konzultace.


Doporučuje se opakování terapie MT, alespoň 3 x, pro přeměnu našich uložených vzorců (programů), kterých se chcete zbavit. Vhodné od miminka i pro těhotné ženy.


Doporučuji pro Váš komfort mít upravené a čisté nohy :-)


Terapie MT - metamorfní motýlí masáž ............... 700 Kč

Lze zakoupit i zvýhodněnou permanentku 9+1.


Objednejte se na telefonu +420 775 918 018