Metamorfní motýlí technika (masáž)

Metamorfika je jemná a uvolňující masáž reflexní zóny páteře, která odblokovává strachy, traumata. Poté proměňuje postoje a reakce člověka.


  • Aplikace MT uvolňuje životní energii zablokovanou stresem, strachy a traumaty. Dochází ke změnám na úrovni jemnohmotné, buněčné a po té v celém emocionálním, psychickém a fyzickém nastavení organizmu.

  • Člověk postupně proměňuje své postoje, reakce a životní vzorce, mažou se limitující programy. Dostává se do vnitřního souladu a ke svému plnému potenciálu zdraví, vitality, přirozenému uplatnění svých talentů.


  • Tuto metodu je možné aplikovat komukoliv, nemá žádné vedlejší účinky.

  • Účinky jsou znatelné již po 1. aplikaci MT.


Pojem metamorfóza znamená doslova přeměna. Ta se vztahuje k životním vzorcům, které mají být přeměněny. Tak jako se housenka se změní v motýla, v člověku se plně rozvinou dosud skryté schopnosti. Proto je motýl symbolem metamorfózy.


  • Metoda svým přístupem rozvíjí vědomí, odstraňuje negativní duševní struktury a životní vzorce, které se vytvořily během devíti měsíců (v tzv. prenatálním období), kdy embryo vyrůstalo v matčině těle. Jedná se ovšem o takové životní vzorce, které, vytvořené díky zkušenosti v matčině těle, se v rodině předávají dále. Vzorce se mohou ovšem přenést na dítě jak z matčiny, tak i z otcovy strany. Brání plnému rozvoji a harmonickému toku energie, kterou má člověk k dispozici.


Aplikace terapie MT trvá 1 hodinu + úvodní konzultace.

Doporučuje se opakování 8 - 10x pro přeměnu našich vzorců (programů). Samozřejmě lze přijít na MT jen jednou, vyzkoušet a až poté se rozhodnout o pokračování dalších aplikacích.

(Doporučuji pro Váš komfort mít upravené a čisté nohy.)


Terapie - metamorfní motýlí technika ............... 700 Kč